pozostawiać


pozostawiać
Coś pozostawia wiele, sporo do życzenia «coś ma wiele braków, wymaga ulepszeń pod wieloma względami»: Nie ma również ucieczki przed technologią cyfrową dla telewizji kablowej. Na razie programy własne operatorów sieci kablowych pozostawiają wiele do życzenia, ale i tu szykuje się rewolucja. Polityka 19/2000.
Nie pozostawić kamienia na kamieniu zob. kamień 13.
Pozostawić coś bez komentarza zob. komentarz.
Pozostawić kogoś, coś na czyjejś łasce zob. łaska 14.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • pozostawiać — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, pozostawiaćam, pozostawiaća, pozostawiaćają, pozostawiaćany {{/stl 8}}– pozostawić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, pozostawiaćwię, pozostawiaćwi, pozostawiaćwiony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pozostawiać — I, pozostawiaćam, pozostawiaćasz, pozostawiaćają, pozostawiaćaj, pozostawiaćał, pozostawiaćany 1. ndk → pozostawić 2. dk «zostawić, porzucić, opuścić wiele czegoś» Turyści pozostawiali w lesie mnóstwo śmieci …   Słownik języka polskiego

  • pozostawić — dk VIa, pozostawićwię, pozostawićwisz, pozostawićstaw, pozostawićwił, pozostawićwiony pozostawiać ndk I, pozostawićam, pozostawićasz, pozostawićają, pozostawićaj, pozostawićał, pozostawićany 1. «nie zabrać czegoś lub kogoś ze sobą, nie ruszyć z… …   Słownik języka polskiego

  • puszczać — ndk I, puszczaćam, puszczaćasz, puszczaćają, puszczaćaj, puszczaćał, puszczaćany puścić dk VIa, puszczę, puszczaćcisz, puść, puszczaćcił, puszczony 1. «przestawać trzymać ręką, zwalniać uchwyt, wypuszczać z ręki» Puszczał rękę dziecka i… …   Słownik języka polskiego

  • opuszczać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, opuszczaćam, opuszczaća, opuszczaćają, opuszczaćany {{/stl 8}}– opuścić {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIb, opuszczę, opuszczaćści, opuść, opuszczony {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • trzymać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, trzymaćam, trzymaća, trzymaćają, trzymaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mając, ściskać coś w dłoni, ustach, dziobie itp., nie puszczać tego : {{/stl 7}}{{stl 10}}Trzymać… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gradzinować — ndk IV, gradzinowaćnuję, gradzinowaćnujesz, gradzinowaćnuj, gradzinowaćował, gradzinowaćowany techn. «pozostawiać (na powierzchni obrabianego kamienia) ślady dłuta w postaci równoległych, prostych lub falistych bruzdek» …   Słownik języka polskiego

  • móc — ndk XI, mogę, możesz, mógł, mogła, mogli 1. «mieć dosyć siły, środków, zdolności do wykonania czegoś, być w stanie coś zrobić; zdołać» Mogę to podnieść. Czy możesz przyjść jutro? Móc sobie pozwolić na coś. Nie mógł wstać z łóżka. Nie mógł oderwać …   Słownik języka polskiego

  • ostawiać — ndk I, ostawiaćwiam, ostawiaćwiasz, ostawiaćwiają, ostawiaćwiaj, ostawiaćwiał, ostawiaćwiany ostawić dk VIa, ostawiaćwię, ostawiaćwisz, ostaw, ostawiaćwił, ostawiaćwiony 1. daw. «zostawiać, pozostawiać» Ostawcie nas w spokoju. Ostawił otwarte… …   Słownik języka polskiego

  • deponować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, deponowaćnuję, deponowaćnuje, deponowaćany {{/stl 8}}– zdeponować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} pozostawiać na przechowanie rzeczy wartościowe (zwłaszcza pieniądze i kosztowności) : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień